جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

تمنا

تمنا
می‌نو‍یسم، از تو و گل و برگ
زمستون و ‍یلدا و برف
كه چند گل نرگس ازتمنا
زدست تو افتاد و شكست !!!
سميه محمدقلي
از مجموعه عشق بي‌عاشق
دریا رفتم جلو، آنجا كه نفس ازهوا بیزار بود
آنجا كه نفس از آب
آرامش ابد‍ی می‌خواست
آب را خواهم خواند
كه به تو برساند
آهنگ طنین آمیز موج را
ما همینجائیم
طناب ماه را كه بگیر‍ی
به ما خواهی رسید

سميه محمدقلي
از مجموعه عشق بي‌عاشق
توضيح:
اين مجموعه يادبودي از «حسين پناهي»
روحش شاد
ارسالی از: سمیه محمدقلی

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.