جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

يك است و جلوش – تا بي نهايت – صفرها

يك است و جلوش – تا بي نهايت – صفرها

صفر: خالي ? پوچ ? هيچ !
وقتي بخواد خود ش باشه
تنها باشه
وقتي بخواد فقط با صفرها باشه
اما وقتي جلو يك بشينه …؟!
وقتي بخواد فقط براي يك باشه
از پوچي و از تنهايي در بياد
همنشين يك بشه ؟!

از كتاب يك ? جلوش تا بينهايت صفرها!

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.