جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

قطار مي رود…..تو مي روي

قطار مي رود…..تو مي روي

تمام ايستگاه مي رود

و من چقدر ساده ام…

که سال هاي سال

در انتظار تو

کنار اين قطار رفته ايستا ده ام

و همچنان

به نرده هاي ايستگاه رفته

تکيه داده ام !!!

” زنده ياد قيصر امين پور “

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.