جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

دفترچه‌های تامین اجتماعی "سیم‌کارت" می‌شود

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: حذف دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی و جایگزینی آن با سیم‌کارت در استان یزد به شکل پایلوت آغاز می‌شود و در آینده به ۴۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی تسری خواهیم بخشید.

Go here to see the original:
دفترچه‌های تامین اجتماعی "سیم‌کارت" می‌شود

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.