جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

وزارت نیرو موظف به جمع‌آوری "آب باران" شد

براساس مصوبه مجلس وزارت نیرو موظف شد تاسیسات لازم برای جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن را ایجاد کند.

Read more here:
وزارت نیرو موظف به جمع‌آوری "آب باران" شد

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.