جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

توجه نشریات غربی به فتوای دبی در تحریم استفاده بی‌اجازه از WiFi

شاید برای ما این موضوع کمی غیر عادی باشد؛ اما دولت دبی، بخشی مربوط به فتاوی مدرن دارد که کار اصلی آن مشخص ساختن وضعیت مسلمانان این کشور در خصوص امور و مسائل مدرن و احکام مذهبی مربوط به آن‌هاست. اکنون این بخش در یک فتوای استفاده از WiFi بدون کسب مجوز از صاحب آن را نادرست و حرام اعلام کرده است.

More here:
توجه نشریات غربی به فتوای دبی در تحریم استفاده بی‌اجازه از WiFi

  • چ جالبه فتوای دبی ای

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.