جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

مراجعه به مراکز پلیس+10 برای دریافت کارت سوخت تا 31 مرداد 95

مراجعه به مراکز پلیس+10 برای دریافت کارت سوخت تا 31 مرداد 95

* براساس مصوبه مجلس دولت موظف است حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه سال جاری عرضه سوخت را از طریق کارت و با قراردادن سهمیه برای خودرو ها اجرایی کند.

* مالکین خودروهای فاقد کارت سوخت باید قبل از اجرایی شدن این قانون هرچه سریعتر کارت سوخت خود را دریافت کنند زیرا براساس این مصوبه سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه داران منجر به پرداخت قیمت تمام شده بنزین یا همان قیمت آزاد خواهد شد.

* مالکین خودرو باید برای دریافت کارت سوخت به مراکز پلیس+10 مراجعه کنند.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.