جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

چرا باید برند "تعاونی" داشته باشیم؟

معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ایجاد یک برند واحد برای تولیدات داخلی و مصرف آن در خارج، موجب افزایش درآمد و اشتغال و توسعه صادرات کشور می‌شود.

Read more from the original source:
چرا باید برند "تعاونی" داشته باشیم؟

  • الهی شکر.ایشا… به سرای اعمالش برسد

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.