جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

"میشل عون" کیست؟

“میشل عون” نظامی و سیاستمدار لبنانی، در 17 فوریه 1932 در منطقه الشیاح به دنیا آمد.

Read the original post:
"میشل عون" کیست؟

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.