جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

بررسی آیندۀ اقتصاد ایران در پروژۀ "ایران 2040" استنفورد

طرح پژوهشی جدیدی در دانشگاه استنفورد، به نام پروژۀ “ایران 2040” آغاز شده که برای تحلیلِ داده محورِ وضعیت فعلی اقتصاد ایران و این که اقتصاد ایران در آینده به شکل خواهد بود، متخصصان امر را گرد هم می آورد.

Read more here:
بررسی آیندۀ اقتصاد ایران در پروژۀ "ایران 2040" استنفورد

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.