درگذشت آیت‌الله هاشمی در صدر اخبار بین‌المللی — جرقه ايراني <h2>گروه وب سايت هاي جرقه ايراني </h2> <h3>گروه وب سايت هاي جرقه ايراني </h3>