جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

ترامپ با برچسب های "وطن فروش" و "آمریکا ستیز" بلای جان کسب و کار در آمریکا…

بانکداران وال استریت، مدیران شرکت ها و مشاوران مدیریت بحران می گویند که با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، برچسب “آمریکا ستیز” خوردن، به یکی از نگرانی های بسیار مهم در عرصۀ کسب و کار بدل شده.

Read more from the original source:
ترامپ با برچسب های "وطن فروش" و "آمریکا ستیز" بلای جان کسب و کار در آمریکا…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.