جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Manbij is Turkey’s next step in Syria operation, Erdogan says

Turkey-backed forces will move toward the northern Syrian town of Manbij after completing their operation in al-Bab as originally planned, Turkish President Tayyip Erdogan said on Tuesday.

Read the rest here:
Manbij is Turkey’s next step in Syria operation, Erdogan says

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.