جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Car blast kills government worker in Somali capital

A government official was killed by a bomb planted in his car in Somalia’s capital on Monday, officials said.

Go here to read the rest:
Car blast kills government worker in Somali capital

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.