جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Austria’s Sebastian Kurz moves towards right-leaning coalition

Austria looks set to welcome a new leader, 31-year-old Sebastian Kurz.

Link:
Austria’s Sebastian Kurz moves towards right-leaning coalition

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.