جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Syria, Iran, Hamas Slam Saudi-Led Arab League ‘Terrorism’ Accusations

Syria said the Saudi-led Arab countries are aware of the sacrifices Israel and Hezbollah have made in resisting Israel’s “Zionist expansionist aggression.”

Read the original here:
Syria, Iran, Hamas Slam Saudi-Led Arab League ‘Terrorism’ Accusations

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.