جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

British foreign minister in Tehran to hold high-level talks with Iranian officials

UK Foreign Secretary Boris Johnson plans to make a visit to Tehran today for key talks with senior Iranian officials as part of a three-country trip across the Middle East.

See the article here:
British foreign minister in Tehran to hold high-level talks with Iranian officials

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.