جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Who will be China’s next defense minister?

hina’s next defense minister will be confirmed and announced by the country’s national legislature when it next meets in March.

See original here:
Who will be China’s next defense minister?

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.