جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Turkish-led forces capture 37th village from Kurdish militants

Syria’s deputy foreign minister has called on Kurds and Arabs in the region of Afrin in northwest Syria to unite to repel the Turkish operation, Iraqi Kurdistan Regional Government (KRG)-owned broadcaster Rudaw said .

Read more:
Turkish-led forces capture 37th village from Kurdish militants

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.