جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Situation in Syria aggravated after temporary de-escalation- UN secretary general

The situation in Syria has aggravated after temporary de-escalation, said Antonio Gutteres, UN Secretary General.

Here is the original post:
Situation in Syria aggravated after temporary de-escalation- UN secretary general

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.