جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

‘Keep America Great!’ Donald Trump reveals 2020 slogan as he rails against EU over tariffs

Donald Trump has announced his 2020 election slogan will be “Keep America Great!”

Read more from the original source:
‘Keep America Great!’ Donald Trump reveals 2020 slogan as he rails against EU over tariffs

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.