جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

New Russian weaponry does not change U.S. strategy, defense chief says

Russian President Vladimir Putin’s recent boasts of a new generation of high-tech weaponry have not changed America’s strategic calculus, U.S. Defence Secretary Jim Mattis said Sunday.

Link:
New Russian weaponry does not change U.S. strategy, defense chief says

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.