جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

هجوم شبانه "ریزگردها" به زاهدان به‌روایت تصویر

هجوم ناگهانی ریزگردها در شب چهارشنبه آخر سال هوای شهر زاهدان را غبارآلود کرد.

Read more from the original source:
هجوم شبانه "ریزگردها" به زاهدان به‌روایت تصویر

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.