جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Attack on Afghan checkpoint kills 10 security forces

Insurgents attacked a security checkpoint in western Afghanistan early Wednesday, killing at least 10 security forces, officials said.

Read more from the original source:
Attack on Afghan checkpoint kills 10 security forces

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.