جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Woman poised to become first female CIA chief, ran controversial ‘black site’ prison

Haspel, if confirmed by the Senate, would become the first woman to lead the CIA.

Read the rest here:
Woman poised to become first female CIA chief, ran controversial ‘black site’ prison

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.