جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

North Korea capable of launching nuclear strike on central Europe

NORTH Korea could launch a nuclear-armed missile attack capable of hitting Germany and central Europe, Germany’s foreign intelligence agency told lawmakers last week.

More:
North Korea capable of launching nuclear strike on central Europe

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.