جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Saudi Arabia’s crown prince’s Trump visit: What they’re likely to talk about

Saudi Arabia’s crown prince Mohammed bin Salman is set to meet with US President Donald Trump in Washington on Tuesday.

Read the original here:
Saudi Arabia’s crown prince’s Trump visit: What they’re likely to talk about

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.