جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

At least 20 killed in blast in Aleppo

At least 20 people have been killed in a blast in Aleppo, Syria, reports CNN Turk.

Visit link:
At least 20 killed in blast in Aleppo

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.