جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

China said in talks to build small nuclear reactors for Iran

Tehran and Beijing are in talks to have China build several small nuclear power plants in Iran, an Iranian lawmaker said Sunday.

Continued here:
China said in talks to build small nuclear reactors for Iran

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.

China said in talks to build small nuclear reactors for Iran

Tehran and Beijing are in talks to have China build several small nuclear power plants in Iran, an Iranian lawmaker said Sunday.

View post:
China said in talks to build small nuclear reactors for Iran

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.