جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Macron says dialogue with Russia, Turkey and Iran on Syria is needed

French President Emmanuel Macron said on Sunday a dialogue with Russia, Turkey and Iran is needed for the settlement of the Syrian crisis, TASS reported.

Read more here:
Macron says dialogue with Russia, Turkey and Iran on Syria is needed

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.