جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Spokeswoman says Trump still wants Syria exit

The White House says President Donald Trump still wants U.S.

Visit link:
Spokeswoman says Trump still wants Syria exit

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.