جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

تازه‌‌ترین اطلاعات درباره مسمومیت "اسکریپال"

تازه‌ ترین اطلاعات منتشر شده در باره مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس اسبق روس در انگلیس نشان می‌دهد که او از طریق ‘مایع نوویچوک’ مسموم شده است.

See more here:
تازه‌‌ترین اطلاعات درباره مسمومیت "اسکریپال"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.