جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

China’s first quarter growth beats expectations at 6.8%

China’s economy grew 6.8% between January to March according to official data, slightly beating forecasts for the period.

Continue reading here:
China’s first quarter growth beats expectations at 6.8%

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.