جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Egypt invites Hamas leaders for talks on Gaza protests, reconciliation

A senior Hamas delegation is scheduled to arrive in Cairo on Tuesday amid reports that Egypt has been exerting pressure on the Palestinian terrorist group to halt the weekly mass demonstrations along the Israeli border.

View original post here:
Egypt invites Hamas leaders for talks on Gaza protests, reconciliation

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.