جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

EU fails to agree on new Iran sanctions

The European Union on Monday failed to agree on new sanctions against Iran, Reuters reported.

More here:
EU fails to agree on new Iran sanctions

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.