جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Syria chemical attack: Investigators allowed to visit site

Chemical weapons inspectors in Syria will be permitted to visit the site of an alleged chemical attack on Wednesday, Russia has said.

Continue reading here:
Syria chemical attack: Investigators allowed to visit site

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.