جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Trump lawyer Cohen did secret legal work for Sean Hannity, attorney says – POLITICO

The revelation came as a judge is deciding whether to let federal prosecutors sift through materials the FBI seized from the Trump attorney’s home.

See the original post:
Trump lawyer Cohen did secret legal work for Sean Hannity, attorney says – POLITICO

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.