جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Cairo denounces UNESCO’s award for imprisoned photojournalist

On Sunday, Cairo denounced UNESCO’s intention to grant Mahmoud Shukan, a photojournalist and prisoner in Egypt, the Freedom of Press Prize, a denunciation that the photojournalist’s lawyer described as “anticipating the judiciary’s verdict,” according to Anadolu news agency.

Follow this link:
Cairo denounces UNESCO’s award for imprisoned photojournalist

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.