جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

بسته ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ "برجام"

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی مقاله‌ای در وبسایت خود از آماده شدن بسته ویژه با محتوای اقتصادی برای ادامه حیات برجام خبر داد.

See more here:
بسته ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ "برجام"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.