جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US court used ‘forged evidence’ to jail Turkish banker

The U.S. prison sentence given to the former deputy CEO of a Turkish state bank came despite his absence of guilt, and with the use of forged evidence and false statements, said Turkey on Wednesday.

Continued here:
US court used ‘forged evidence’ to jail Turkish banker

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.