جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Albanese demands explanation why Australia voted against Gaza inquiry

Anthony Albanese has asked the government to explain why Australia voted against a UN human rights council push to hold an independent investigation into the killings of Palestinian protesters in Gaza.

Visit link:
Albanese demands explanation why Australia voted against Gaza inquiry

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.