جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

China’s Li says hopes to talk with Germany about human rights on equal basis

China’s Premier Li Keqiang said on Thursday China hopes to talk about human rights cases on an equal basis with Germany during a visit by German Chancellor Angela Merkel to the Chinese capital.

Go here to read the rest:
China’s Li says hopes to talk with Germany about human rights on equal basis

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.