جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

UK town to reopen after nerve agent attack

The UK town of Salisbury, which has been sealed off for three months following a nerve agent attack, is preparing to reopen.

Originally posted here:
UK town to reopen after nerve agent attack

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.