جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Trudeau acts hurt when called out: Trump

United States President Donald Trump said Canadian Prime Minister Justin Trudeau is acting hurt, regarding the newly imposed tariffs.

Original post:
Trudeau acts hurt when called out: Trump

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.