جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Turkey to vote in first presidential, parliamentary polls after failed coup

Citizens of Turkey will cast their ballot on Sunday in the first presidential and parliamentary elections after the failed coup in June 2016.

Read the original here:
Turkey to vote in first presidential, parliamentary polls after failed coup

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.