جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Erdogan Wins Presidential Elections in Turkey

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has won presidential polls on Sunday, extending his 15-year grip on power.

Go here to see the original:
Erdogan Wins Presidential Elections in Turkey

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.