جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Erdogan’s victory in Turkish election expands his powers

espite controversy over the count and a tense day across the country, Turkey’s incumbent president, Recip Tayyip Erdogan, declared victory in presidential and parliamentary elections, Sunday night.

See the rest here:
Erdogan’s victory in Turkish election expands his powers

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.