جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Report: North Korea Is Still Enriching Uranium

U.S. intelligence officials believe North Korea is secretly producing fuel for nuclear weapons, according to NBC News.

Read more:
Report: North Korea Is Still Enriching Uranium

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.