جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Seoul Charges North Korean Defector With Selling Military Secrets – Reports

A South Korean court has charged a North Korean defector with breaching a law on military secret protection, media reported Thursday.

Read the rest here:
Seoul Charges North Korean Defector With Selling Military Secrets – Reports

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.