جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US: White House denies President Donald Trump said Russia is no longer a threat

Press Secretary Sarah Sanders said the Trump administration was working hard to make sure Russia does not meddle in US elections.

See the original post here:
US: White House denies President Donald Trump said Russia is no longer a threat

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.